Peter Korn och Julia Andersson får 2021 års Stipendium till Ulla Molins minne

Uppdaterat: 27 apr. 2021

Trädgårdsmästarna Peter Korn och Julia Andersson har utsetts till mottagare av 2021 års Stipendium till Ulla Molins minne. I motiveringen anges bland annat nytänkande och innovation som skäl, till exempel Peter Korns metod att odla i sand och grus.


Julia Andersson och Peter Korn är mottagare av Stipendium till Ulla Molins minne 2021
Julia Andersson och Peter Korn är mottagare av Stipendium till Ulla Molins minne 2021. Foto: Anders Rasmusson

Det är femte året Stipendium till Ulla Molins minne delas ut av park- och trädgårdsnätverket Swedish Gardens i samarbete med Höganäs kommun och Tankesmedjan Movium vid SLU. Stipendiet inrättades för att hedra minnet av trädgårdsarkitekten, journalisten och folkbildaren Ulla Molin (1909–1997). Hennes villaträdgård i Höganäs byggnadsminnesförklarades 2010.


Årets stipendiater Peter Korn och Julia Andersson, som driver Klinta Trädgård, tog emot diplom och blommor under den internationella, och i år digitala, konferensen Publika parker och stadsrum den 22 april. Motiveringen lyder:


”Peter Korn och Julia Andersson bygger tillsammans upp en unik plantskola med ett rikt växtmaterial. Med nytänkande och innovation, genom Peter Korns metod att odla i sand och grus, odlar de på växternas villkor och lär av naturen. Gedigen kunskap och erfarenhet inspirerar till ett nytt synsätt på trädgårdens planteringar för en allt större publik över hela världen. Med naturens skönhet och en rik biologisk mångfald som ledmotiv är Peter Korn och Julia Andersson värdiga mottagare av stipendiet till Ulla Molins minne 2021”.


Läs mer om Peter Korn, Julia Andersson och deras verksamhet Klinta trädgård här.