Föreningarna unik resurs för att stötta läsandet

Svenska barn och ungdomar läser allt mindre och i Skellefteå pågår ett arbete för att komma tillrätta med det. Viktor Agnarsson, vinnare av Läsliganpriset 2019, menar att ju fler vuxna som jobbar med frågan desto bättre och att den som har det jobbigt i skolan kanske har förebilder på andra håll, till exempel inom idrotten, som kan hjälpa till att väcka läsintresset.


#läsligan #skellefteå #läsliganpriset