Stöd för brottsutsatta inom idrotten

Företeelser i samhället går vanligtvis även att hitta inom idrotten. Det gäller även de negativa avarterna och det finns en oroande utveckling där den organiserade brottsligheten växer och utmanar företrädare inom idrottsrörelsen på olika sätt.Riksidrottsförbundet har under de senaste åren stärkt sitt arbete mot idrottsrelaterad brottslighet, bland annat genom krafttag i arbete mot doping och matchfixing. Nu tar förbundet nästa steg och lanserar tillsammans med Brottsofferjouren stod@rf.se.


Adressen kan användas av samtliga brottsutsatta inom idrotten oavsett om man utsatts för ett reellt hot eller en upplevelse som skapat oro eller obehag.


– Vi vill bryta den tystnadskultur som råder inom idrotten kring dessa frågor och tillsammans med Brottsofferjouren kan vi stärka det förebyggande arbetet och bidra till ökad kunskap om råd och vägledning samt tydligare stöd till den som blir utsatt, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Brottsofferjourens stödpersoner ger stöd genom hela rättsprocessen och utbildade personer i vittnesstöd ger information och stöd i samband med eventuella rättegångar. Brottet behöver inte vara polisanmält för att du ska kunna höra av dig och den som hör av sig kan vara anonym.


– Brottsofferjouren erbjuder stöd för alla som utsätts för brott i Sverige och tack vare samarbetet sprider vi nu kunskap inom vår organisation så att alla som drabbas av kriminalitet inom idrotten kan få adekvat stöd, oavsett om du är brottsdrabbad, vittne eller anhörig, säger Brottsofferjouren Sveriges förbundsordförande Sven-Erik Alhem.