Sommarlovssatsning skapar nya kontaktytor för barn och unga

Under sommaren erbjöds en mängd gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga i Göteborg. Sammanlagt deltog nästan 63 000 barn och unga i olika aktiviteter och många unga och deras föräldrar berättar att det varit avgörande att aktiviteterna varit gratis.


#sommarlovssatsningen #göteborg #sommarlovsaktiviteter
Teater, kojbygge, läger, läsning, dans, taekwondo, filmskapande, brädspel, cirkus, allsång, segling och bangolf. Allt det och lite till fanns med bland de gratis aktiviteter som erbjöds barn och unga i Göteborg under sommaren. Foto: Pixabay

Göteborgs Stad fick 14 miljoner kronor från Socialstyrelsen för att genomföra Sommarlovssatsningen. Syftet med pengarna är att stimulera både pojkars och flickors deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontakter mellan barn med olika social bakgrund.


– Pengarna gör att verksamheter kan prova nya aktiviteter och göra saker i mycket större skala än vad som annars varit möjligt, till exempel har vi valt att stödja projekt som rör sig över staden och skapar nya kontaktytor för barn och unga, säger Anna Luther, projektsamordnare Sommarlovssatsningen Göteborgs Stad.

Bland de aktiviteter som erbjöds under sommaren fanns teater, kojbygge, läger, läsning, dans, taekwondo, filmskapande, brädspel, cirkus, allsång, segling och bangolf. Splitvision Research har på uppdrag av Göteborgs Stad genomfört intervjuer med unga, vårdnadshavare och ungdomsledare.


– De aktiviteter som min dotter fått vara med på hade jag aldrig haft råd att gå på med henne själv. Helt fantastiskt – är verkligen jättetacksam! Det har gett mig lite ro i själen att hon har kunnat ha kul utan att pengarna har satt stopp för det, säger en mamma till en 10-åring.

Sommarlovssatsningen har arrangerats fyra år i rad och skapat positiva effekter på flera håll.


– Vi kan tydligt se i de utvärderingar som genomförts att satsningen har främjat integration och skapat nya kontaktytor mellan barn och unga med olika sociala bakgrunder. Satsningen har även inneburit många nya samarbeten mellan verksamheter i staden som annars inte hade uppstått, säger Henrik Dahlqvist, områdeschef kultur och samhälle i stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen.