Solna får tiotusen fler idrottstimmar

10 000 fler timmar idrottstid per år – det får Solnas skolor och föreningsliv då en ny idrottsplats med tre fotbollsplaner ska uppföras i Järvastaden. Här kommer även att byggas utegym, aktivitetsyta och en ny entré till det intilliggande Igelbäckens naturreservat och Ursviks friluftsområde.


Den nya idrottsplatsen i Järvastaden i Solna får tre fotbollsplaner men även utegym och en aktivitetsyta för andra bollsporter.
Den nya idrottsplatsen i Järvastaden i Solna får tre fotbollsplaner men även utegym och en aktivitetsyta för andra bollsporter. Bild: Solna stad

Den nya idrottsplatsen omfattar tre fotbollsplaner: en fullstor 11-spelsplan, en 9-spelsplan och en 7-spelsplan. Detaljplanen möjliggör även en huvudbyggnad, aktivitets- och driftsytor samt en ny entré till Igelbäckens naturreservat och Ursviks friluftsområde.


– Med den nya idrottsplatsen i norra Solna får vi ett tillskott på ytterligare tiotusen timmar idrottstid per år för Solnas skolor och föreningsliv. Samtidigt ger anslutningen till Igelbäckens naturreservat och friluftsområdet fina möjligheter till vardagsmotion och rekreation, säger Peter Edholm, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Solna stad.

Den nya entrén till naturreservatet placeras vid idrottsplatsens entré och huvudbyggnad. Där planeras även för en aktivitetsyta, utegym och cykelparkering. Aktivitetsytan har mål för olika bollsporter, till exempel basket och bandy. I en annan del av planområdet förläggs en dagvattendamm som ska minimera risken för spridning av granulat från konstgräs.

Norra Järvastaden är under utveckling och kommer att växa med ytterligare 4 000 bostäder utöver de 2 000 bostäder som redan färdigställts eller byggs. Idrottsplatsen blir Solnas näst största fotbollsanläggning och de 10 000 timmar idrottstimmar som tillförs kommer väl till pass i den växande stadsdelen.