Sociala effekter av evenemang mäts på nytt sätt

För många orter är evenemang, som musikfestivaler och sporttävlingar, en möjlighet att attrahera turister och marknadsföra platsen. Nu har turismforskningsinstitutet ETOUR, tillsammans med världsledande evenemangsforskare, identifierat sex indikatorer som också mäter hur människorna i och runt ett evenemang påverkas.


Tolv forskare har tagit fram nya indikatorer för att kunna mäta hur stora evenemang påverkar lokalsamhället socialt.

− Att kunna utvärdera evenemang ur ett ekonomiskt perspektiv är en självklarhet för beslutsfattare som fördelar stöd och är ansvariga för att ansöka om nya evenemang. Men en hållbar destination måste också kunna tillgodose lokalbefolkningens behov – så hur mäter och jämför man de sociala effekterna av flera evenemang på destinationsnivå? Det är den centrala frågan vi har ställt oss i vår forskning, säger­ Martin Wallstam, doktorand på turism­forskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet.

Tolv forskare från runtom i världen, samtliga världsledande inom olika områden av evenemangsforskning, ingick i den grupp som tog sig an frågan. Resultatet är sex nya indikatorer:


• Samhällelig livskvalitet – Berikar evenemanget vardagen för lokalsamhället eller upplevs det försämra levnadsvillkoren?


Samhällelig stolthet – Hur påverkar evenemanget känslan av stolthet över den plats man bor på?


Socialt kapital – Finns det gott om platser och tillfällen att träffas och umgås med gamla såväl som nya bekantskaper?


Gemensamhetskänsla – Hur påverkar evenemanget sammanhållningen i ett samhälle?


Samhällelig kompetensutveckling – Vilka möjligheter ger evenemanget lokalsamhället att bygga kunskaper och utvecklas?


Facilitetseffekt – Vilket fysiskt arv lämnar evenemanget efter sig (exempelvis arenor och annan infrastruktur) som sedan kan användas av lokalsamhället?


− Genom dessa indikatorer hoppas vi kunna bidra till evenemangsstrategier som ser till helheten och tar hänsyn till mer än bara turismkronor och varumärkesrelaterade värden. På sikt ska kommuner därigenom vara bättre utrustade att bygga välbalanserade evenemangsportföljer som sätter människan först, säger Martin Wallstam.

Nästa steg i projektet handlar om att intervjua evenemangsintressenter och genomföra en pilotstudie kring ett evenemang.