Snöskotersporten satsar på bredd

Efter att under lång tid ha fokuserat på elitverksamheten har Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (Svemo) beslutat att tillsammans med Distriktsidrottsförbunden (DF/SISU) i Norr- och Västerbotten starta ett tillväxtprojekt, Sinus, för att öka antalet klubbar, förare och medlemmar i snöskotersporten.Svemo ska fortsatt bedriva både tränings- och tävlingsverksamhet men också, genom Sinus-projektet, hitta nya former av event och aktiviteter, som kan utövas efter förarnas egna resurser, förmågor och kunskaper. Den moderna snöskotersporten ska kombinera det ideella med det kommersiella, det lokala med det regionala, bredd med elit, utövare och andra intressenter.


Idag finns fler än 170 000 snöskotrar registrerade och på vissa ställen är det mer naturligt att köra snöskoter än att ha egen bil. Sinus kommer att utveckla nya möjligheter för arrangemang och aktiviteter för den stora målgruppen.

Det kräver att Sinus samarbetar i första hand med Svemos snöskotersektion och distriktsförbunden i norr, men också med andra aktörer utanför idrottsrörelsen. SNOFED, Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation, är involverade liksom turistorganisationer regionalt och lokalt. Målet är dessutom att engagera branschen och andra kommersiella aktörer för att skapa affärsmässighet i delar av projektet.


I vart och ett av distrikten har det anställts projektledare som ska utveckla nya tränings- och tävlingsformer med inriktning på bredd och motion. I tillägg ska projektledaren med DF/SISU-resurser också jobba mer aktivt med föreningsutveckling för Svemos klubbar. Arbetet för projektledarna ska inte heller vara begränsat till de distrikten. De ska kunna göra insatser på annat håll, bara det gäller snöskoter.