Snart öppnar dörrarna till Träffpunkt Idrott

17–19 mars är det åter dags för Träffpunkt Idrott – konferens, mässa och mötesplats i ett. De tre mässdagarna är uppdelade i temana Aktivitet, Anläggning/plats samt Politik. På tisdagen håller H.K.H. Prins Daniel och Carolina Klüft inledningsanföranden medan Amanda Lind,

minister med ansvar för idrottsfrågor, inledningstalar på torsdagen.


#träffpunktidrott #svenskamässan #träffpunktidrott2020
2018 bjöd Träffpunkt Idrott på en mängd intressanta föreläsningar, samtal och debatter. Årets program är lika späckat. Foto: Emmy Jonsson, Svenska Mässan

På årets upplaga av Träffpunkt Idrott deltar över 130 utställare och på Öppna scenen erbjuds kunskapshöjande och kostnadsfria seminarier. Programmet kommer i år att ha fokus på grönytor samt bad.


Tisdagens konferens innehåller programpunkter som:

  • ”Ung delaktighet – hur ser unga på idrottens utmaningar och lösningar?” med Fryshuset

  • ”Simkunnighet som ett medvetet arbete för jämlikhet”, med Åsa Andersson, doktorand i idrottsvetenskap, Göteborgs universitet

  • ”Den förutsägbara ledaren – dolda utmaningar i ledarskapet” med Måns Lööf, utbildad sjuksköterska, KBT terapeut och idrottsledare, ”Nytt forskningsprogram om idrott, friluftsliv och miljö” med Peter Fredman, professor, Mittuniversitetet, och Erik Lundberg, forskare och föreståndare, Centrum för turism vid Göteborgs universitet


Under onsdagen är temat Anläggning/plats med programpunkter som:

  • ”Koordinerad planering och idrotten, fritid och kultur i fysisk planering” med Mikael Franzén, strateg på fastighetsstaben i Uppsala kommun, och Louise Andersson, expert kulturpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner

  • ”Hur snöforskning skapar lösningar för framtidens skidanläggningar” med Erik Melin Söderström, projektledare MSc klimatförändringar

  • ”Framtidens bad och trender” arrangerat av Svenska Badbranschen


Maria Jacobsson, kulturpolitisk expert, Sveriges Kommuner och Regioner, leder ett samtal under rubriken ”Konstgräs, hållbarhet och idrottspolitiska mål” med Nils-Olof Zethrin, idrottspolitisk expert på Sveriges Kommuner och Regioner, Marilouise Berg, hållbarhetsstrateg, SKL Kommentus samt Pernilla Holgersson, konsult inom hållbara innovationssystem och koordinator för Beställargruppen konstgräs


Torsdagens tema Politik bjuder på programpunkter som:

  • ”Strategi 2025 vs Idrottssvaga områden” med Stefan Bergh, generalsekreterare, Riksidrottsförbundet, Lillemor Lindell, samordnare inkludering och jämlikhet

  • ”Aktiv hela livet, lokal idrottspolitik i praktiken? med Katrien Vanhaverbeke, sektionschef Lokal och regional utveckling Sveriges Kommuner och Regioner, Karin Olanders, förvaltningschef, samt Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef Kultur- och fritidskontoret, Linköpings kommun.


Stiftelsen Make Equal arrangerar under torsdagen programpunkten ”Maskulinitet & idrott” där Thor Rutgersson, författare och programledare för podden “Allt vi inte pratar om” leder ett panelsamtal med bland andra Jesper Fundberg, etnolog och maskulinitetsforskare vid Malmö universitet och Polismyndigheten, Robert Laul, journalist, föreläsare, fotbollsledare och författare, Johan Pettersson, projektmedarbetare “Allt vi inte pratar om” och jämlikhetskonsult Make Equal samt Peter Mattsson, idrottschef Riksidrottsförbundet/SISU.


Under alla tre dagar föreläser Dr. Dean Kriellaars, professor vid University of Manitoba i Kanada, om vikten av rörelseförståelse och aktivt deltagande.


Se hela programmet på traffpunktidrott.se där det också går att köpa biljetter till konferensen. Inträdet till mässan är gratis.