Smarta kombilösningar för Stadionområde

Stadionområdet i Malmö ska utvecklas till stadens främsta område för idrott, utbildning, evenemang och hälsa. Nu har planprogrammet godkänts av kommunstyrelsen.


Illustration: Dziugas Lukosevicius

Stadionområdet har sedan 1950-talet varit en viktig del av Malmös idrottsliv och en viktig symbol för Malmö. Området har under årens lopp utvecklats och förändrats, med Swedbank Stadion som det senaste stora tillskottet 2009.


– Stadionområdet är historiskt sett en viktig plats för många Malmöbor, men i takt med att Malmö växer måste staden utvecklas och förnyas, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.


Planen är att Stadionområdet även i fortsättningen ska vara en öppen och grön stadsdel för idrott och utbildning. Omvandlingen kommer att göras stegvis, enligt tidsplanen i planprogrammet kan området vara fullt utbyggt år 2030.

De viktigaste funktionerna som tillkommer i det första skedet är utbyggnaden av Malmö Idrottsgrundskola och Annebergsskolan, sporthall, multihall och en gymnastikhall. På längre sikt nämns bland annat ishall, bowlinghall, simarena och bostäder.


Området görs mer tillgängligt för fler malmöbor i och med fler utomhusaktiviteter och nya mötesplatser. Ett viktigt fokus är jämställdhet och att anläggningar och ytor planeras så att de kan användas likvärdigt av pojkar och flickor samt anpassas efter personer med funktionsvariationer.


Den nya bebyggelsen ska ha flera olika funktioner som kan kombineras och samutnyttjas. Den nya multihallen med bland annat fullstor fotbollshall kan exempelvis kombineras med kontor, idrottsmedicin och konceptboende. En ny sporthall kan förses med en klättervägg.

Byggnaderna ska uppfylla höga hållbarhetsambitioner när det gäller material, solenergianläggningar, gröna tak, samordnad avfallshantering med mera. För att skapa en trafiksäker miljö för barn och skolungdomar är det också viktigt att ta bort genomfartstrafiken med bil genom området.


– Stadionområdet ska vara plats där barn från Malmös alla stadsdelar kan mötas, röra sig, idrotta spontant eller träna schemalagt, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.


Planprogrammet ska antas i kommunfullmäktige.