Smart snöröjning i Piteå med hjälp av sensorer

Smarta sensorer ska effektivisera och optimera snöröjningen och halkbekämpningen i Piteå. Lösningen innebär en större flexibilitet än förutbestämda rutter och att resurserna används där de bäst behövs.


Smart snöröjning skapar flexibilitet och skräddarsydda rutter och är en del av Piteå kommuns digitala utveckling.
Smart snöröjning skapar flexibilitet och skräddarsydda rutter och är en del av Piteå kommuns digitala utveckling. Foto: Getty

Piteå kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på cirka 400 kilometer gator samt ungefär 120 kilometer gång- och cykelvägar. Nu utreder kommunen tillsammans med PiteEnergi möjligheterna att effektivisera och optimera arbetet med hjälp av smarta sensorer. Idag används tre mätplatser för att samla data om nederbörd, temperaturer och luftfuktighet vilket ligger till grund för planeringen av snöröjning och halkbekämpning.


Med hjälp av trådlösa sensorer och PiteEnergis sensornät finns möjlighet att mäta både nederbörd, snödjup och snökvalitet i realtid. Det smarta sensornätet använder en teknik som kallas LoRaWAN och är en standardiserad teknik för säker, trådlös dataöverföring inom IoT (Internet of Things).


– Projektet är en del i vår digitala utveckling. Tidigare har vi kört mycket förutbestämda områden men med den här lösningen får vi en helt annan flexibilitet och kan skapa mer skräddarsydda rutter. Det innebär att vi kan använda våra resurser där de bäst behövs, säger Micael Kemi, Gatuchef Piteå kommun i ett pressmeddelande.

Piteå kommun och PiteEnergi ser sensorer och IoT som en viktig del i arbetet att kunna bidra till ett hållbart Piteå.