SM-veckan sommar i Halmstad ställs in igen

Med anledning av rådande situation har styrgruppen för SM-veckan i Halmstad enhälligt beslutat att ställa in SM-veckan sommar 2021. Mötesplats SM-veckan, ett seminarie- och föreläsningsprogram med fokus på aktuell forskning, idrott och besöksnäring, kommer dock att genomföras enligt plan.


SM-veckan sommar i Halmstad ställs in
Av säkerhetsskäl ställs SM-veckan sommar i Halmstad ställs in igen vilket drabbar drygt 30 idrotter. Seminarie- och föreläsningsprogrammet Mötesplats SM-veckan kommer dock att genomföras som planerat i digital form.

Det är andra gången som SM-veckan sommar i Halmstad ställs in på grund av coronapandemin och det drabbar SM-tävlingar i drygt 30 olika idrotter. Beslutet att ställa in togs av representanter från Riksidrottsförbundet, Halmstads kommun och SVT. Tillsammans har de analyserat flera olika alternativ av ett genomförande och försökt hitta olika lösningar. Men de rätta förutsättningarna finns inte.

– Vi jobbade för, och hoppades på ett genomförande, om än i reducerad skala, av en SM-vecka i sommar men i rådande situation har vi inget annat val än att ställa in. SM-veckan är ett stort projekt som kräver lång framförhållning och nu är ovissheten för stor för att på ett ansvarsfullt sätt kunna genomföra ett så stort evenemang. Att behöva ställa in ytterligare en SM-vecka är ett mycket tungt beslut, säger Stefan Bergh, generalsekreterare på Riksidrottsförbundet.

Mötesplats SM-veckan, ett seminarie- och föreläsningsprogram med fokus på aktuell forskning, idrott och besöksnäring, kommer dock att genomföras enligt plan. Programmet arrangeras av RF, RF-SISU Halland, Destination Halmstad, Halmstad kommun och Högskolan i Halmstad och genomförs digitalt den 30 juni–2 juli 2021. Inom kort presenteras programpunkter och tider på SM-veckans webbplats smveckan.se.