SM-veckan i Sundsvall överträffade målen

Utvärderingarna för SM-veckan vinter 2019 i Sundsvall är klara och det är mycket positiva siffror som kommer fram från rapporterna. Alla de tre övergripande målen om gott värdskap, antal artiklar och turistomsättning överträffades, i vissa fall med stor marginal.


Sundsvall överträffade alla sina övergripande mål för SM-veckan 2019.

När det gäller gott värdskap får SM-veckan i Sundsvall ett Nöjd Kund Index (NKI) på 79, där Sverigesnittet ligger på 75. Snittbetyget som värdstad landade på 4,5 av 5 möjliga.


SM-veckan har förekommit i 2 894 artiklar under den bevakade perioden januari–februari 2019. Medievärdet, utifrån Retrievers värderingsmodell, uppgår till drygt 99 miljoner kronor. Målet var 2 500 artiklar motsvarande minst 40 miljoner kronor.


Den specifika turistomsättningen för SM-veckan uppgår till cirka 33 miljoner kronor, där målet var satt till 30 miljoner kronor.


– Detta är mycket glädjande siffror för SM-veckan och det visar på Sundsvalls styrka som evenemangsstad. Vi har nu arrangerat SM-veckan fler gånger än någon annan stad, och vi har åter igen lyckats visa upp Sundsvall från sin bästa sida för idrottare, funktionärer, besökare, TV-tittare och för sundsvallsborna själva, säger Mats Ågebrant, projektledare för SM-veckan Vinter 2019 i Sundsvall.

Det är Upplevelseinstitutet som på uppdrag av Riksidrottsförbundet och Sundsvalls kommun har genomfört analysen av SM-veckan Vinter i Sundsvall 2019 när det gäller det mediala genomslaget och de turistekonomiska effekterna. Utvärderingen bygger bland annat på telefonundersökningar, på plats-intervjuer och en webbenkät. Totalt genomfördes drygt 2000 intervjuer.


Av alla positiva siffror så gläds Sundsvalls kommundirektör Åsa Bellander sig mest åt de fina betygen som värdstad, där 89 procent ger Sundsvall ett riktigt bra betyg som värdstad.

– Innan evenemanget så pratade vi mycket om att SM-veckan ska genomsyras av stolthet, och bidra till ökad stolthet, och det tycker jag att vi har lyckats med. Detta evenemang är frukten av fantastiska insatser från både föreningar, volontärer, projektgrupp och alla andra som har varit involverade, konstaterar Åsa Bellander.