SLU hjälper dig med ogräsen

Kämpar du mot ogräs? Med hjälp av Sveriges lantbruksuniversitets webbtjänst Ogräsrådgivaren kan du ta reda på vilka ogräs du har och hur du kan hantera dem. Tjänsten är också uppdaterad för att göra det lättare att använda den i fält.


Invasiva ogräs vid ett fågelbord där det hade utfodrats med en viltfågelfröblandning innehållande importerat frö. Nya ogräsarter, eller populationer som har blivit resistenta mot ogräsmedel, kan också dyka upp på nya platser genom import av djurfoder, vilket var särskilt aktuellt under torkan 2018. Illustration: Håkan Fogelfors

För alla odlare är ogräs ett problem. De arter som uppträder som ogräs är anpassade till att återerövra mark som vi odlat upp – åker och trädgårdsland. Om ogräsen inte kontrolleras kan de minska skörden betydligt. I ett mildare klimat kan flera ogräs växa nästan året om och nya arter dyka upp. Dessutom ställs allt högre krav på att odlaren ska använda andra metoder än kemiska bekämpningsmedel för att kontrollera ogräsen.


Det är därför som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) satsar på sin webbtjänst Ogräsrådgivaren. Med rätt kunskap kan ogräsen hanteras. Ogräsrådgivaren är en guide till ogräsens värld för den som är lantbrukare, trädgårds- och hobbyodlare, rådgivare eller bara växtintresserad i största allmänhet.


– SLU har forskat om ogräsens biologi under lång tid och vi vill att den kunskapen ska vara tillgänglig för alla, inte minst med tanke på dagens mycket stora trädgårdsintresse. Vi började arbeta med den första versionen 2007 och är nu glada att kunna släppa en ny modernare tjänst, säger Håkan Fogelfors, projektledare för Ogräsrådgivaren.

SLU har uppdaterat Ogräsrådgivaren med ny information kring aktuella frågor, gjort den lättare att använda och anpassat tjänsten till mobilen så att det ska vara enkelt att använda den på plats i odlingen.


På Ogräsrådgivaren finns

  • Nycklar för att artbestämma ogräs

  • Fakta om ogräsens biologi och utveckling

  • Beskrivningar och konkreta råd om kontrollåtgärder och bekämpning – i såväl ekologisk som konventionell odling

  • Tips om litteratur för fördjupning i området


Läs mer på Ogräsrådgivaren.