Skulpturer för barn och unga

Tre nya skulpturer har flyttat in i Lorensbergsparken i Göteborg. Skulpturerna som har titeln  ”Kultur & Natur” är skapade av konstnären Sara Nilsson och speglar på ett lekfullt  sätt parkens historia, natur och omgivning.De tre konstverken har särskilt fokus på att tilltala barn och unga. Skulpturerna är i något mindre skala och placerade direkt på marken, vilket gör att den yngre publiken kan komma väldigt nära för att titta och känna på dem. Att skulpturerna stimulerar flera sinnen är viktigt ur ett tillgänglighetsperspektiv.


– Förutom att titta på skulpturerna så får man också lust att känna på dem. De har många olika former och ytan varierar, berättar landskapsarkitekt Helen Svenstam, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

Skulpturerna föreställer en engagerad tjej med plakat, en litteraturintresserad kvinna med en stor bok bakom sig som speglar närheten till Stadsbiblioteket. Den tredje skulpturen är en man i hög hatt och frack som för tankarna till 1800-talets cirkusdirektörer, för att referera till de nöjesetablissemang som funnits genom tiderna i Lorensbergsparken.


– Det ska bli spännande att se hur skulpturerna kommer att användas. De kan säkert väcka fantasi och uppmuntra barn och ungas egna historieskapande, säger Helen Svenstam.

Till sommaren planerar förvaltningen inslag som lockar till lek på olika ställen i parken, som blir en inbjudande grön plats mitt i staden.