Skräpholkar ska minska kostsam nedskräpning

Fimpar, plastmuggar, sugrör, engångsgrillar. Nedskräpningen är ett stort problem i skånska friluftsområden där mängden sopor bara ökar. Stiftelsen Skånska Landskap satsar nu på skräpholkar i Järavallens strövområde tillsammans med Skåneleden och Håll Sverige Rent för att skapa medvetande, mäta och minska skräpet.


En utställning med skräp ska få människor att tänka till och placera sitt avfall på rätt plats istället för i naturen. Foto: Olle Ihamäki

I Järavallen kostar sophanteringen mer än 100 000 kronor varje år. Därtill kommer kostnader för dumpning. Resurser som kunde gått till att skapa nya vandringsleder eller utveckla friluftslivet.


– Vi vill uppmuntra besökare att hjälpa till med att plocka skräp. Mycket av skräpet hamnar aldrig i soptunnor utan i naturen omkring. Varken djur eller natur mår naturligtvis bra av nedskräpning, och det är inte heller kul att mötas av sopor när man vill ut och vandra, säger Johanna Pedersen, strateg för friluftsliv på Stiftelsen Skånska Landskap.


Nu har en utställning satts upp med skräp som hittats i Järavallen för att få besökare att tänka till. Dessutom har skräpholkar satts upp på flera platser för att uppmuntra människor att själva plocka upp skräp. I skräpholkarna finns gratis soppåsar.


Liknande initiativ i andra länder har lett till 60 procent mindre skräp på platser där holkar placerats. I projekt på andra håll i landet visar resultaten att nio av tio personer anser att skräpholkarna är ett bra initiativ för att minska nedskräpning. Sex av tio som använt soppåsarna använde dem till eget skräp och 40 procent plockade även upp andras skräp.

Tanken med detta pilotprojekt är att sprida det vidare till andra strövområden där nedskräpningen också är en utmaning.


Stiftelsen Skånska Landskap får också hantera allt mer dumpat avfall som skrotade bilar, bildäck, trädgårdsavfall och gamla möbler i strövområdena. Nyligen var det någon som släppt ut gödsel i Järavallen. Saneringen av det kostade 20 000 kronor.