Matematik och golf på schemat utomhus

Röra på sig, ta på saker i undervisningen och prova-på golf. Inte undra på att mellanstadieeleverna på Bäckahagens Skola trivdes under utomhuslektionerna på Björkhagens Golfklubb i Nacka-reservatet, i de södra delarna av Stockholm.


Läraren Oscar Hovén har lektion med några av eleverna på Bäckahagens Skola i deras första utomhusundervisning på Björkhagens Golfklubb i södra Stockholm.
Läraren Oscar Hovén har lektion med några av eleverna på Bäckahagens Skola i deras första utomhusundervisning – på Björkhagens Golfklubb i Nacka-reservatet i södra Stockholm, på gränsen till Nacka. Foto: Thomas Björn

Ett sjuttiotal elever och lärare kom till golfklubben likt ett lämmeltåg denna oktobermorgon för att lära ute – som tycks vara inne.


– Om man sitter i ett rum kan man inte se naturen. Jag har fått göra jätteroliga sker, till exempel köra golf, säger Rosandry Anavitate i klass 5 A under matematiklektionen i skogsbrynet vid Söderbysjön en bit in på skoldagen.


Bäckahagens Skola är en av två pilotskolor i Golfbanan som utomhusklassrum – ett koncept som drivs av Svenska Golfförbundet, Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad, de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse STERF och organisationen Skogen i skolan. Målet är ökad rörelse, kontakt med naturen och bättre inlärning.


– Att ha utomhusundervisning vid en golfbana där det också finns en skog har jättestora vinster eftersom eleverna både får prova på golf och ta del av den natur som finns runt omkring, säger Linn Carrol, lärare för Klass 5 A på Bäckahagens Skola och fortsätter:


– Vårt tema för utomhusundervisningen har varit hållbarhet. Vi har integrerat matematik, svenska, SO och NO – och det finns absolut utrymme för andra ämnen. Allt som finns i naturen kan man visa och eleverna kan få känna på det på ett helt annat sätt än om vi sitter i skolan och tittar i läromedelsböcker.

Bruce Brännström i klass 5 A var nöjd med dagen.


– Jag har lärt mig hur olika löv ser ut och hur deras träd ser ut: Tall, ek, björk, gran… Att spela golf var jätteroligt, det var något annat än vad jag brukar göra.


Majd al Mawed i klass 5 C spelar fotboll och basket, och provade på golf för första gången. Frågan är därmed oundviklig: Kan du bli golfens Zlatan?


– Jag vet inte, kanske det, jag hoppas det, svarade han medan korven kokade på stormköket och hamburgarna låg på grillen under lunchen.


Barnen fick prova på golf under en del av skoldagen på golfbanan.
Prova-på golf var en del av skoldagen. För de allra flesta var det första gången. ”Svårt, men kul!” var en återkommande kommentar. Foto: Thomas Björn

Micke Madenteg, miljöansvarig på Björkhagens Golfklubb och ansvarig för dagen från klubbens sida, är också nöjd med satsningen.


– Vi får en chans att visa upp att vi har en miljö där man kan lära sig om rörelse, naturen och biologisk mångfald med bland annat ormar och dammar. Vi kan lära barnen allt på en golfbana – och förhoppningsvis blir några intresserade av att börja spela golf också.

Mälarhöjdens Skola åkte till Haninge Golfklubb, strax söder om Stockholm. Läraren Lisa Bromander säger efter en heldag där att både nya kunskaper och regndroppar duggat tätt.


– Den största fördelen med att vara utomhus är att eleverna får frisk luft, att de får röra på sig mer och att de får känna på saker på ett sätt som de inte gör i klassrummet. Mitt råd till andra lärare är att testa. Det är lite bökigt och kräver lite planering – men det är värt det!


Lee Orberson, Grundskoledirektör i Stockholms Stad, ser golfbanan som en outnyttjad resurs i skolsammanhang.

– Det finns ju en del skogsområden runt Stockholm, men att också använda den miljö och det ekosystem som en golfbana kan erbjuda blir ett spännande perspektiv i det här arbetet. Jag tror att många lärare behöver en slags modell för att nyttja utomhusmiljöer och utveckla elevens lärande, så ur det perspektivet tycker vi att det är en spännande satsning vi gör.


Golfbanan som utomhusklassrum fortsätter våren 2022 efter en utvärdering i vinter.


För att se filmen om Bäckahagens skoldag på Björkhagens Golfklubb, klicka här.


Text: Thomas Björn