Världsunik gräsmatta vattnar sig själv under jord

Den nya Ångfärjeparken i centrala Helsingborg invigdes i somras och har redan blivit populär bland helsingborgarna. I parken finns en unik självbevattnande gräsmatta som ger kommuninvånarna en friskare, grönare gräsmatta några extra månader om året. Dessutom sparar staden kostnader på onödig bevattning.


Gräsmattan i Ångfärjeparken i Helsingborg vattnar sig själv under marken genom ett hydroponiskt system.
Med sensorer som mäter fukthalt och temperatur regleras det självbevattnande systemet Capillary Hydroponics, världens första hydroponiska system för gräsmattor. Resultatet blir en friskare och mer hållbar gräsmatta. Foto: Helsingborgs stad

Gräsmattan i Ångfärjeparken är självbevattnande genom det patenterade systemet Capillary Hydroponics. Det är världens första hydroponiska system för gräsmattor och en svensk uppfinning. Genom kapillärkraft kan vatten snabbt tömmas och fyllas på vilket gör att gräsets rötter kan ”andas” samtidigt som fukthalten alltid hålls rätt utan hjälp av vattenspridare ovan mark.


– Detta system drar cirka 15 procent av ett normalt vattenbehov på en gräsmatta, och det sker inget läckage av näringsämnen eller andra medel till miljön, vilket är rent sensationella förbättringar från gårdagens system. En sådan här välbesökt plats som Ångfärjeparken behöver tekniken för att klara sig undan slitage, säger Martin Sternberg, CGCS vd och grundare på Capillary Concrete.

Både fukt och temperatur i gräsmattans sandunderlag mäts automatiskt och informationen skickas sedan vidare till en molntjänst där vattenparametrar för skötsel mäts och Capillary Hydroponics mätvärden visualiseras på ett pedagogiskt sätt. Systemet gör att gräsmattan kommer att kunna användas några extra månader om året och den håller sig frisk även under besvärligt väder, såsom torka eller kraftigt regn.


– De tekniska fördelarna i detta projekt är att de som sköter gräset får en väldigt bra kontroll över de viktigaste parametrarna som påverkar gräset under hela året. Alltifrån temperaturen i marken till näringen. Arbetet blir mer effektivt, säger Andréas Hall, utvecklingsingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg.


Självbevattningen varken syns eller hörs vilket bidrar till en bättre upplevelse för besökaren. Ingen riskerar dessutom att bli blöt om fötterna genom att gå på gräsmattan.


– Det finns bara vinnare här. Tid och pengar sparas i form av drift och underhåll och gräsmattan blir grönare, finare och friskare. Dessutom vattnas gräsmattan under tiden folk vistas på den, säger Kristoffer Axelsson, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg.