Sjöräddningssällskapet stänger station i Karlsborg

Sjöräddningssällskapet stänger sin station i Karlsborg. Skälet är problem med bemanningen och att stationsledningen och Sjöräddningssällskapets ledning inte är överens om principerna för hur stationen ska drivas.


#sjöräddningssällskapet #karlsborg
När stationen i Karlsborg nu stängs förstärks beredskapen i Vättern med två miljöräddningssläp. Foto: Louise Johansson

– Det här är det absolut sista vi vill göra, men som läget är nu kan vi inte garantera kvaliteten för vår huvuduppgift, sjöräddning. Vår förhoppning är att vi tillsammans med de frivilliga sjöräddarna i Karlsborg kan arbeta oss fram till en lösning som gör att vi på sikt kan öppna stationen igen, säger Lars Samuelsson, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet.


Sjöräddningssällskapets beredskap i Vättern upprätthålls av stationerna i Vadstena/Motala och på Visingsö, vilket är avstämt med den myndighet som är huvudman för sjöräddning, Sjöfartsverket. Beredskapen förstärks också med två miljöräddningssläp, som placeras i Vadstena/Motala respektive Gränna (det senare för bemanning av stationen på Visingsö).