Sjöbo kommun samlar fritidsfrågor i ny avdelning

Sjöbo kommun bildar en ny fritidsavdelning som vid årsskiftet etableras i tekniska förvaltningen. Håkan Andersson, nuvarande enhetschef på Sjöbo Sim- och badanläggningar, utnämns till fritidschef.


Den nya fritidschefen lämnar chefstjänsten på Sjöbo simanläggningar och jobbet är under rekrytering. Foto: Hasse Dahlgren

Tekniska förvaltningen tar nu över hela ansvaret för fritidsanläggningar och fritidsverksamhet i Sjöbo kommun. Fritidsavdelningen kommer att ansvara för föreningsutveckling, sim- och badanläggningar, evenemang och marknader samt Orebackens camping.


– Det är värdefullt att samla både beställarroll och utförarroll i samma förvaltning. Även vad gäller föreningsbiten tror jag det är en stor fördel att samordna både själva föreningsutvecklingen och upplåtelsen av lokaler till föreningar med skötsel och underhåll av lokalerna, säger Jesper Andersson, förvaltningschef tekniska förvaltningen.

Fritidsfrågorna har de senaste mandatperioderna hanterats av ett utskott till kommunstyrelsen i avdelningen för kultur, tillväxt och fritid. Under åren har ett stort utvecklingsarbete bedrivits, med modernisering av anläggningar, byggandet av simanläggningen, utvecklingsarbete av Sjöbo marknader med mera.


– Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta. Initialt kommer vi att introducera de nya frågorna i nämnden och säkert arbeta mycket med campingen och det fortsatta utvecklingsarbetet i simanläggningen. Men det är också viktigt att prioritera arbetet med utveckling av föreningsbidragen och föreningsarbetet i stort, säger Håkan Andersson.