Simfritids startar i Borås

B A D Borås stad har i sin budget för nästa år lagt in ett uppdrag åt Fritids- och folkhälsonämnden att tillsammans med Grundskolenämnden ta fram en plan för att införa simfritids. Avsikten är att kunna erbjuda särskilda insatser på skolor där simkunnigheten är låg. Det är barn som går på ordinarie fritids som ska få möjlighet att förbättra sina simkunskaper.