Simfritids startar i Borås

B A D Borås stad har i sin budget för nästa år lagt in ett uppdrag åt Fritids- och folkhälsonämnden att tillsammans med Grundskolenämnden ta fram en plan för att införa simfritids. Avsikten är att kunna erbjuda särskilda insatser på skolor där simkunnigheten är låg. Det är barn som går på ordinarie fritids som ska få möjlighet att förbättra sina simkunskaper.

Senaste inlägg

Visa alla

Bakläxa för planer på att stänga friluftsbad

Som tidigare berättat här har Helsingborg stora planer på att förändra stadsdelen Drottninghög. Men när planerna, som innehåller en permanent stängning av områdets friluftsbad, blev kända möttes de av