Simborgarvecka i Malmö för att testa simkunnighet

Simkunnighet är en färskvara och för att uppmärksamma detta arrangeras Simborgarveckan på två bad i Malmö den 14–20 oktober. Under veckan uppmanas besökarna att testa sin simkunnighet genom att simma 200 meter.


Vilket simsätt du använder har ingen betydelse så länge du kan simma 200 meter på djupt vatten. Det är först då du räknas som simkunnig och den färdigheten kan det vara bra att testa ibland. Foto: Skeeze/Pixabay

Det är inte ovanligt att man överskattar sin förmåga när det kommer till simning. Ett sätt att hålla koll på sina färdigheter är att ta Simborgarmärket som innebär att du ska simma 200 meter valfritt simsätt, i mag- eller ryggläge, på djupt vatten utan tidtagning.


– Att simma 200 meter är den nordiska definitionen av att vara simkunnig. Många kanske känner att de kunde simma jättebra för ett antal år sen men nu vet man inte längre hur mycket man orkar. Har du koll på din egen förmåga så simmar du inte längre från strandkanten än att du vet att du kan ta dig tillbaka, säger Ida Granlund på fritidsförvaltningens badenhet.

I Malmö stad har alla elever i årskurs 2 obligatorisk simundervisning med 15 lektioner under en treveckorsperiod. Detta följs sedan upp i årskurserna 3–6. Förutom skolsim driver Malmö stad simskolor i egen regi både under terminerna och på skolloven. För de som inte lärt sig simma som barn erbjuds det simskola från 16 år. Dessutom står Malmös simföreningar för en stor simskoleverksamhet på de kommunala baden.


Simborgarveckan arrangeras på Hylliebadet och Oxievångsbadet och alla som testar sin simkunnighet bjuds på en kaffe eller frukt.