Serneke utbildar personalen i fjällen

Byggkoncernen Serneke, som bland annat ligger bakom Prioritet Serneke Arena i Göteborg, ger sig nu in i fjällvärlden genom att bli ägare till 40 procent av Fjätervålens fjällanläggning. En investering på 10 miljoner kronor.En långsiktig förädling av anläggningen samt ett utbildningscentrum för bolagets anställda är Sernekes vision för satsningen.


– Vi ser att Fjätervålen är en riktigt fin skidort med många bra värden men som måste förädlas för att vara långsiktigt hållbar. En sådan förädling kostar tid, resurser och engagemang och det kan Serneke erbjuda, säger Ola Serneke, vd och koncernchef för Serneke Group.

– Vi är en växande koncern där vår personal är en viktig resurs att vårda. Vi ser en hållbar satsning på Fjätervålen som ett medel att kunna erbjuda fina möjligheter till rekreation för våra anställda. Vi har också en vision om att kunna skapa ett utbildningscentrum för Serneke-koncernens anställda här, fortsätter han.


Satsningarna Serneke vill göra i Fjätervålen kommer att planeras och beslutas tillsammans med anläggningens övriga ägare. Anläggningen, som drivs av Fjätervålen AB, ägs idag av cirka 400 personer, alla med anknytning till Fjätervålen och det finns cirka 250 privatägda stugor i området.


– Vår ambition är inte att överexploatera området. Vi ser snarare en möjlighet att utveckla Fjätervålen till en riktigt bra rekreations- och utbildningsdestination och behålla mycket av den själ som redan finns i anläggningen, säger Ola Serneke.

Fredrik Litzén, vd, Fjätervålen AB är glad över det nya samarbetet:


– Serneke Group arbetar efter en aktiv och sund profil. Det ligger helt i linje med vår egen ambition att skapa ett modernt och genuint skidområde. Att förädla varsamt med kvalité och upplevelse i fokus blir ett lyft för både gamla och nya gäster. Vår förhoppning är att Fjätervålen ska bli en åretruntdestination till glädje för många.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2020 fritid & park i Sverige förlag AB. All rights reserved.