Seminarium om ängar och biokol

Kan äng etableras på alla marktyper? Hur sköter man uppsamling av klipp på ett effektivt sätt? Kan den biologiska mångfalden i våra vägrenar ökas? Veg Tech bjuder nu in till ett seminarium på ämnet ängar, där etablering och skötsel ligger i fokus. Även biokolets möjligheter berörs och hur ogrässtråk och gräsmattor kan omvandlas till blomstrande ytor.


Biokol används som jordförbättringsmedel och kan vara till nytta i en ängsetablering. Foto: Veg Tech AB

Seminariet äger rum i Stockholm den 6 mars och Veg Tech bjuder in de som arbetar med anläggning eller skötsel till en utvecklande dag med föreläsningar och diskussioner med inbjudna experter.


Anläggning och etablering av ängar Hur gör man för att uppnå bästa möjliga ängsetablering utifrån platsens egenskaper? Kan man ha äng överallt?

Inger Runesson, Pratensis AB, biolog och ängsexpert


Om ängskötsel och invasiva arter Hur sköter man sina ängar i det offentliga? Kan slåttertiden påverka mångfalden? Invasiva arter är ett hot mot vår flora – vad kan vi göra? Mats Runesson, Pratensis AB, biolog och ängsexpert


Projekt ”Kraftledningsgatan” I ett industriområde har ett ogrässtråk omvandlats till blomstrande ängar med öppen dagvattenhantering. Hur driver man ett sånt projekt? Ida Karlsson, Växjö kommun, landskapsarkitekt


”Lawn project” – på spaning efter hållbara alternativ till gräsmattor Höggräs, örtgräsmattor och traditionell äng: John berättar om forskningsprojektet där man sökte efter alternativa, kostnadseffektiva och klimatvänliga gräsmattor. John Lööf Green, SLU, koordinator för utemiljö


Om biokol och dess möjligheter för ängar

Hur biokol fungerar och vilken nytta den kan göra i en ängsetablering. Lina Pettersson, Veg Tech, agronom


Mer information finns på www.vegtech.se