Samsyn mellan idrotter gynnar barns utveckling

Barn och ungdomar som utövar flera idrotter under uppväxten skapar en större rörelseförståelse och får värdefulla erfarenheter som påverkar deras fysiska, psykiska, sociala och kognitiva utveckling. Samsyn mellan idrotterna skulle ge fler barn möjligheten att utöva olika idrotter.


Många framgångsrika idrottare har utövat flera idrotter samtidigt under uppväxten och väntat långt upp i tonåren innan de specialiserat sig.

På flera håll i landet pågår samtal och samarbeten för att föreningsaktiva barn och unga ska kunna hålla på med flera idrotter, ofta i samarbete med SISU Idrottsutbildarna som leder samtal under rubriken Samsyn. I Halland har Hallands Handbollförbund, Hallands Innebandyförbund och Hallands Fotbollförbund tagit initiativ till samtal om ett framtida samarbete kring barn- och ungdomsidrott, där barnen står i centrum och möjligheten att utöva olika idrotter är målet.


− Vi vill vara med och bygga en samverkan mellan idrotter, för att barn ska kunna vara aktiva inom flera idrotter och inte behöva välja förrän så högt upp i ålder som möjligt. I grunden handlar det om att behålla barn och ungdomar inom idrotten och det strävar vi ju alla efter, säger Ola Niklasson, ordförande för Hallands innebandyförbund.

Åsa Agmyr, idrottskonsulent på SISU Halland, är processledare i Samsynsarbetet och hon menar att alla vinner på samsyn mellan idrotter, som lägger grunden för livslångt idrottande:


− Om vi får fler att stanna kvar längre inom idrotten innebär det att vi får en hållbar idrottsrörelse, där våra föreningar kan utvecklas och växa med engagemang från aktiva och ledare i alla åldrar.


I praktiken kan Samsyn innebära att specialidrottsdistriktsförbunden planerar sina tävlingar anpassat till andra idrotter och deras säsonger.


– Föreningen och ledarna har en jätteviktig roll i att uppmuntra de barn som håller på med flera idrotter att fortsätta med det. I samsynsarbetet ingår också ledarskapsutbildning som en viktig del, då ledarna har en nyckelroll i att stötta barnen och föräldrarna, säger Åsa Agmyr.


För fotbollen är Samsyn ett steg i en förändringsresa:


− Hallands Fotbollförbund har tagit ett inriktningsbeslut för barn- och ungdomsverksamheten, att gå från prestation till motivation. Då stämmer det väl in att också medverka i arbetet med Samsyn. Fotbollen har blivit en idrott som utövas året runt och därför är det än mer viktigt att förbundet uttalar samt möjliggör, för de barn och ungdomar som vill, att även utöva andra idrotter, säger Cristel Brorsson, ordförande för Hallands Fotbollförbund.