Säkerhet i vatten fokus för nytt samarbete

Stockholms stad och Svenska Livräddningssällskapet inleder ett nytt samarbete som sätter fokus på säkerhet i och omkring vatten. Målsättningen är att öka kunskapen och minska tillbuden i öppna vatten.

Stockholms stad hoppas att invånarna ska bada säkrare i sommar och har tagit fram en informationskampanj tillsammans med Svenska Livräddningssällskapet.
Stockholms stad hoppas att invånarna ska bada säkrare i sommar och har tagit fram en informationskampanj tillsammans med Svenska Livräddningssällskapet.

I Stockholm erbjuds många möjligheter till bad under sommaren till mångas glädje. Men med det följer också risk för tillbud. Simkunnighet och säkerhet i och runt vatten är en prioriterad fråga inom Stockholms stad och med den nya kampanjen hoppas man på att stockholmarna ska bada ännu säkrare i sommar.


– Vi välkomnar och värdesätter vårt nya samarbete med Svenska Livräddningssällskapet och hoppas nå ut brett med kampanjens ambition – att alla stockholmare ska lära sig mer om säkerhet i och omkring vatten. Att bada är roligt, och det blir ännu roligare om man badar säkert och undviker onödiga tillbud, säger Marina Högland, idrottsdirektör i Stockholm stad.

Kampanjen innehåller ett antal uppmaningar om att bada tillsammans, hålla uppsikt på varandra, alltid vara nära små barn, simma längs med land och att inte glömma flytvästen. Budskapen kommer att vara synliga periodvis under sommaren på stadens informationstavlor, i sociala medier och digitala annonser.


– Att tillsammans med Stockholms stad få arbeta för att ingen ska drunkna på grund av okunskap är för oss ett viktigt steg i att nå vår vision om Noll drunkningar. Det är tillsammans med andra som vi blir extra starka och kan sprida kunskapen om hur man vistas säkert i, vid och på vatten till fler. Vi är otroligt stolta och glada över detta samarbete. Tillsammans räddar vi liv, säger Magnus Erstrand, generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet.


Läs mer om kampanjen här.