Så skapas en idrottstalang

F R I T I D Urvalet av unga talanger inom idrotten baseras inte enbart på idrottsliga färdigheter utan också på personlighet och attityd. Även ungdomarna själva anammar bilden av hur en valbar talang bör vara. Det visar en avhandling i barn- och ungdomsvetenskap som belyser dilemman och konsekvenser av idrottens talangjakt.