Sänkt marknivå i skyfallsanpassade parker

Söderkulla är ett av de områden i Malmö som drabbats hårt av översvämningar vid extremregn. Malmö stad och VA SYD har därför tillsammans arbetat med att skyfallsanpassa och rusta upp Söderkulla- och Fosietorpsparkerna.


Skyfallsanpassningen innebär att till exempel bollplaner, lekplatser och hundrastgård sänkts ner för att vatten ska kunna samlas där vid häftiga regn. Bilderna visar skillnaden mellan klart väder och skyfall. Bilder: Malmö stad


Skyfallsanpassningen innebär att till exempel bollplaner, lekplatser och hundrastgård sänkts ner för att vatten ska kunna samlas där vid häftiga regn. Bläddra mellan bilderna för att se skillnaden mellan klart väder och skyfall. Bilder: Malmö stad


Att med flit översvämma vissa områden är ett exempel på en lösning för att ta hand om kraftiga regn. Då vattenledningsnätet inte är dimensionerat för att ta hand om extrema mängder styrs översvämningarna om till platser där de inte orsakar någon skada. Exempel på sådana platser kan vara parker och idrottsplatser.


– Delar av Söderkullaparken har sänkts med som mest en meter för att kunna magasinera dagvatten. Det är de befintliga gräsytorna och aktivitetsytorna som har sänkts, vilket betyder att vi kunnat spara många av de värdefulla träd som finns i parken, berättar Caroline Larsson, projektledare på fastighets- och gatukontoret.

De nivåsänkta ytorna kommer att kunna användas vid normala regn, men om det kommer ett skyfall kan de stå helt under vatten under några timmar.


Genom ombyggnaden har parkerna fått nya bollplaner, lekplatser samt nyplanterade träd och växter. Söderkullaparken har även fått uppfräschad hundrastplats och boulebana medan Fosietorpsparken har fått ett utegym. Lördag den 25 maj är det dags att inviga de nya parkerna med aktiviteter för hela familjen – självklart med tema vatten.