Rund idrottshall byggs i Salem

I september inleds bygget av Fågelsången skola och idrottshall i Salem. Utformningen av de runda fastigheterna har präglats av Salems stadsbild, det omgivande landskapet och närheten till naturen.


#fågelsångenskola #fågelsångenidrottshall #idrottshallsalem #salem
Fågelsången skola och idrottshall i Salem får runda former med rött och grönt på fasaderna. Byggnaderna byggs enligt miljöklass Silver. Illustration: Sandellsandberg arkitekter

Både skolan och idrottshallen blir runda till formen och på idrottshallens tak installeras solcellssystem. Skoldelen, som är i suterräng med fem halvplan i den runda formen, blir olivgrön med keramiska plattor på fasaden. Idrottshallen kommer att bli röd, i materialet fibercementskivor.


– När vi nu bygger Fågelsångens skola så har vi tittat noga på platsen, landskapet och naturen. Detta ska bli vackra, runda byggnader som harmonierar med bebyggelsen och det kuperade landskapet, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kostnaden för byggnation av Fågelsångens skola och idrottshall är omkring 320 miljoner kronor. Utöver det tillkommer kostnader för inventarier, projektering med mera.


– Byggnaderna är en investering för framtiden med materialval som ger mycket goda kvalitéer och en långsiktigt hållbar arbetsmiljö för barn och lärare. Idrottshallen innehåller en fullstor plan med läktare för upp till 300 åskådare och möjligheten finns för att dela idrottshallen i två delar vid olika evenemang. Hela projektet är projekterat enligt miljöklass Silver, detta kommer att ge byggnaderna goda förutsättningar när det gäller energiförbrukning, arbetsmiljö, akustik och dagsljus med mera, berättar Bo Thoor, projektledare på Salems kommun.


Skolan och idrottshallen beräknas vara färdigställda våren 2023.