Aktiv Skola vill införa ROT-avdrag i idrotten

Stiftelsen Aktiv Skola vill införa ett ROT-avdrag i idrotten: Att föräldrar ska kunna dra av upp till 5 000 kronor för inköp av utrustning, medlemsavgifter samt resor till träningar, matcher och cuper – allt för att öka hälsan bland unga utsatta och minska klyftan mellan ”de som har och de som inte har”.


Petra Falk, ordförande i stiftelsen Aktiv Skola, har i en skrivelse till regeringen föreslagit ett inkomstanpassat ROT-avdrag i idrotten, kallat KID (Kultur- och idrottsavdrag).
Petra Falk, ordförande i stiftelsen Aktiv Skola, har i en skrivelse till regeringen föreslagit ett inkomstanpassat ROT-avdrag i idrotten, kallat KID (Kultur- och idrottsavdrag). Målet är att ge främst unga i socialt utsatta områden samma möjligheter att idrotta som alla andra. Aktiv Skola räknar med att det finns 200 000 unga i Sverige som kan definieras som ”fattiga” och därmed riskerar att inte ha råd att idrotta. Foto: Aktiv Skola

Aktiv Skola är en stiftelse som startades 2015 för att belysa och vara med och lösa ungas utmaningar i skolan såsom mobbing, alkohol och narkotika, grooming och utanförskap på grund av dålig ekonomi.


Stiftelsen och dess ordförande Petra Falk kallar avdraget KID, Kultur- och idrottsavdrag. Det gäller alltså även kulturaktiviteter, inte bara idrott.


– Att socialt utsatta unga exkluderas från samhället är förenat med stora risker och kostnader. Den ekonomiska situationen färgar hela livet. Forskningen visar att ekonomisk utsatthet ökar riskerna för ohälsa, ett sämre socialt liv, sämre skolresultat och sämre uppväxtvillkor för barn och unga – men också ett minskat engagemang och tilltro till både politiker och samhället i stort, säger Petra Falk till sajten Idrottens Affärer.

Hon fortsätter:


– Fattigdom i Sverige ska inte avgöra barns hälsa. Därför behöver vi införa KID i idrotten och kulturen.


Aktiv Skola skickade nyligen en skrivelse till företrädare för samtliga riksdagspartier med uppmaningen att driva frågan i valrörelsen, samt till statsrådet Amanda Lind på Kulturdepartementet, där idrottsfrågorna hanteras, och statsrådet Magdalena Andersson på Finansdepartementet om att införa ett skatteavdrag för engagemang i ideell verksamhet.


Rent praktiskt är föreningarna utförare och föräldrarna köpare. Avdraget sker via en direkt reducering av fakturan från föreningen, som redovisar avdraget till Skatteverket – som i sin tur därefter betalar ut till föreningens konto. Alltså precis som när vi i dag köper tjänster av hantverkare, eller städtjänster med för den delen (RUT).


– För att föräldrar ska vara trygga i att låta sina barn delta i föreningslivet krävs ekonomisk hjälp. Bidrag är av naturen stigmatiserande och många i riskzonen känner skam för att söka denna typ av stöd. Genom att införa KID undanröjer vi en stor del av risken för skamkänslor, förklarar Petra Falk förslaget.


Ersättningsgraden sker enligt en skala beroende på hushållets inkomster:


  1. Hushåll under 60 procent av medianinkomst får dra av 90 procent.

  2. Hushåll med 60–80 procent av medianinkomst får dra av 75 procent.

  3. Hushåll med 80–100 procent av medianinkomsten får dra av 50 procent.

  4. Hushåll med över 100 procent av medianinkomsten – upp till åtta prisbasbelopp/år – får dra av 25 procent.


– Om vi vill får bukt med utanförskap, kriminalitet och gängvåld räcker det inte med ökade polisiära och reaktiva insatser. Det förebyggande arbetet är betydligt mer effektivt. Införandet av KID skulle vara ett viktigt verktyg för att ge alla barn möjlighet att delta i idrotts- och kulturaktiviteter på lika villkor.

I områdena Kronogården-Lextorp i Trollhättan bedriver IFK Trollhättan sedan många år tillbaka en verksamhet som heter Ung Fritid, i samverkan med Trollhättans Stad.
I områdena Kronogården-Lextorp i Trollhättan bedriver IFK Trollhättan sedan många år tillbaka en verksamhet som heter Ung Fritid, i samverkan med Trollhättans Stad. En verksamhet som fallit väl ut och visat vägen för liknande satsningar – samt hjälpt verksamhetsansvariga Patricia Daoud Naperotti att bli nominerad till Årets Ledare vid Folkspels gala Årets Eldsjäl 2019 (ej tjejen på bilden). Foto: Idrottens Kraft/Folkspel

I början av året lanserade Aktiv Skola Idrottshjälpen. Stiftelsen samlar in pengar från näringslivet för att ge unga utsatta möjlighet till ersättning för utrustning, medlemsavgifter och resor i samband med träningar, matcher och cuper – antingen direkt eller via en förening.


Fram till i somras hade 200 unga fått hjälp med sammanlagt 100 000 kronor. Behovet är dock betydligt större. Föräldrar och föreningar ansökte om sammanlagt en miljon kronor! Därför ökar nu Aktiv Skola tempot i att samla in mer pengar – och sprida budskapet om möjligheten att ansöka om ersättning.

– Vi har ett spännande samarbete med utbildningsförvaltningen Stockholms stad och deras rörelsesatsning ”Spring i benen” på gång, där vi via skolan hoppas nå även unga utsatta som inte är aktiva i en förening i dag. Det är kanske den viktigaste gruppen att nå för att bryta utanförskap och ohälsa, säger Petra Falk till sajten Idrottens Affärer.


Text: Thomas Björn