Robotar tar över Karlstads grönytor

Karlstad kommun byter nu ut stora åkgräsklippare mot små robotgräsklippare i försök att minska sina utsläpp. Elva robotgräsklippare ska klippa ett 50-tal ytor på prov. Faller försöket väl ut kommer kommunen att skaffa fler robotgräsklippare.


Karlstads nya robotgräsklippare redo för dagens arbete.
Karlstads nya robotgräsklippare redo för dagens arbete. Robotarna kommer att klippa cirka 40 000 kvadratmeter gräsmatta och ersätter klippning med åkgräsklippare för att minska utsläpp och buller. Snart får de också egna namn. Foto: Karlstads kommun

Försöket med robotgräsklipparna handlar om att kommunen vill minska sina utsläpp men även om att bli mer effektiva och minska buller.


– Vi har som mål att bli fossilfria så vi försöker att hitta alternativ till de stora åkgräsklipparna. Förutom minskade utsläpp innebär robotgräsklipparna att vi kan lägga tid på annat och att det dessutom blir tystare i stan, säger Anna Mossberg, enhetschef på parkenheten i Karlstads kommun.


De elva robotgräsklipparna kommer att klippa ett 50-tal ytor, totalt cirka 40 000 kvadratmeter gräsmatta. Varje dag körs de ut till sina respektive platser och flyttas runt under dagen för att sedan hämtas in igen på kvällen. Olika typer av grönytor har valts ut för att testa var robotarna gör mest nytta. Det handlar bland annat om ytor med många träd där åkgräsklippare har svårt att ta sig fram, parker och rondeller.

– Vi testar robotarna i flera rondeller som till exempel vid Bergvik. Där är det mycket trafik och då behöver vår personal inte vara utsatta i samma utsträckning, säger Anna Mossberg.

Om försöket med robotgräsklipparna faller väl ut planerar kommunen att utöka till fler platser.


– Jag hoppas att det här går bra och att robotarna inte innebär några tekniska problem eller bli vandaliserade. Det skulle innebära både en tystare närmiljö och renare luft, säger Anna Mossberg.


Ett led i att göra karlstadborna delaktiga i omställningen har varit att utlysa en omröstning om vad robotklipparna ska heta. Robocut, Gräsligan, FriSören och Klippalot är några av de cirka 400 namnförslag som kommit in. De har nu trattats ner till 121 stycken fördelade på elva kategorier. Det handlar bland annat om vanliga namn på kor, namn som anspelar på stadsdelar eller Värmlands orter, namn som hänvisar till solen, att gräsklipparna är eldrivna eller fyndiga namn på robotar.


– Att döpa robotgräsklipparna är mest en rolig grej så vi vill inte få en för långdragen process. Därför har vi sorterat bort alla förslag på kändisar, levande personer och litterära karaktärer. För att använda sådana namn behöver vi ha tillstånd och det skulle ta för lång tid att få fram. Det är synd för ett av mina favoritförslag var Benjamin Ingräso, säger Annica Granlund, kommunikationsstrateg på teknik- och fastighetsförvaltningen.

En enkät med de olika namnförslagen finns på Karlstads kommuns Facebooksida och där kan vem som helst ge sin röst. Efter midsommar avslöjas vilka förslag som fått flest röster. Dessa namn kommer sedan att klistras på robotgräsklipparna och på respektive lucka där robotarna förvaras nattetid.