Roadrunner intar Sannafältet i Karlstad

Ett nästan sex meter högt och elva meter brett konstverk ska pryda infarten till Sannafältets sportcenter i Karlstad. Ett lekfullt verk med stark association till såväl idrott som rörelse i den omkringliggande naturen.


Konstverket Roadrunner som ska placeras vid Sannafältets sportcenter associerar till både idrott och rörelse.
Konstverket Roadrunner ger utrymme för olika tolkningar samtidigt som det associerar till sin placering vid Sannafältets sportcenter och intill ett naturområde. Bild: inges idee

Sannafältets sportcenter är en ny idrottsanläggning som just nu är under uppbyggnad intill ett naturområde i Karlstad. Under nästa år ska allt stå klart med en inomhusarena, en utomhusarena, en kastplan och en konstgräsplan.


Det nya konstverket Roadrunner kommer att sitta vid infarten till sportcentret och Rådet för konstnärlig gestaltning valde ut bidraget med motiveringen:


”Verket förenar det som vid en första anblick är en stark association till idrott, genom sin färgsättning och känsla av rörelse med en koppling till naturen, de böljande formerna kan ta gestalten av ett djur, något levande och föränderligt. Med sina obestämda former öppnar Roadrunner för en mångfald av tolkningar, samtidigt som det finns en stark koppling till platsen, ett unikt verk för placeringen i anslutning till de nya idrottsanläggningarna.”


Bakom konstverket Roadrunner står det Berlinbaserade konstnärskollektivet inges idee som främst arbetar med offentlig konst. Kollektivet startade 1992 och finns representerade över hela världen. I Sverige har de tidigare bland annat utsmyckat tunnelbanestationen Arenastaden i Stockholm.