Riskful play skapar Vallentunas nya rörelsemiljöer

Vallentuna kommun investerar nio miljoner kronor på att utveckla och tillgängliggöra Snapptunafältet under tre års tid. Samtidigt startar projektet Riskful play som ska ge barn och unga större möjlighet att påverka hur framtidens rörelseytor ska se ut.


#snapptunafältet #vallentuna #allaktivitetsyta #spontanidrott