Riskful play skapar Vallentunas nya rörelsemiljöer

Vallentuna kommun investerar nio miljoner kronor på att utveckla och tillgängliggöra Snapptunafältet under tre års tid. Samtidigt startar projektet Riskful play som ska ge barn och unga större möjlighet att påverka hur framtidens rörelseytor ska se ut.


#snapptunafältet #vallentuna #allaktivitetsyta #spontanidrott
Lars Carlsson (C), ordförande i Vallentuna kommuns fritidsnämnd, och Petri Peltonen, chef för kultur- och fritidsförvaltningarna, på Snapptunafältet som ska utvecklas till en ny allaktivitetsyta. Foto: Vallentuna kommun

På Snapptunafältet, en stor grönyta i Vallentuna, ska en inbjudande allaktivitetsyta skapas som lockar till hälsa och rörelse för alla, oavsett ålder, kön eller funktionsvariation. Exakt hur fältet ska utvecklas och vad som kommer att finnas där kommer fritidsförvaltningen att planera under våren, tillsammans med framför allt barn och ungdomar samt aktiv allmänhet. Utvecklingen av fältet är en del av kommunens satsning på spontanidrott.


– När vi har frågat ungdomar vad som är viktigast för en positiv fritid är det just fler möjligheter till spontan rörelse som många har önskat. Unga i dag vill vara fria att kunna sticka ut och röra sig när det passar dem. Därför är det så viktigt att de får vara med och bestämma, säger Lars Carlsson.

För att ge barn och unga större möjligheter att påverka hur miljöerna på Snapptunafältet ska se ut har Vallentuna kommun tillsammans med Korpen Vallentuna initierat projektet ”Riskful play”. Ambitionen är att skapa mer relevanta aktivitetsytor genom att introducera nya former av rörelse genom att utgå från metoden riskful play, virtuell verklighet och gamification.


– Det är viktigt att göra skillnad på risk och fara. När du utsätts för scenarion som triggar leklust, nyfikenhet och riskanalys utvecklas dina motoriska förmågor och stärker dig i sin tur som individ. Dessa rörelseformer väcker nyfikenhet och stärker barn och ungas självförtroende att ta kontroll över sina fysiska och mentala förmågor, säger Ahmed Al-Breihi, projektledare Riskful play-projektet.

Riskful play stöds bland annat av Allmänna Arvsfonden, Riksidrottsförbundet och Stockholmsidrotten som vill se hur framtidens rörelseytor kan utformas. Under projektet kommer metoder för aktiviteter och utformning av inspirerande aktivitetsmiljöer att tas fram och delas av projektet.