Riktlinjer för att förebygga idrottsskador saknas

Gymnastik- och idrottshögskolan har frågat 13 utvalda idrottsförbund ”Vilket ansvar tar ert förbund för att förebygga idrottsskador hos barn och ungdomar samt elitidrottare?”. Inget av de idrottsförbund som svarat har en uttalad strategi för att förebygga idrottsskador men vissa förbund har kommit längre än andra i sitt förebyggande arbete.De förbund som svarat på enkäten är Svenska Handbollförbundet, Gymnastikförbundet, Svenska Ridsportförbundet, Riksidrottsförbundet, Svenska Ishockeyförbundet, Svenska simförbundet, Svenska brottningsförbundet, SVEMO – Svenska motorcykel och snöskoterförbundet och Svenska Friidrottsförbundet.


Den vanligaste förebyggande insatsen som förbunden nämner för att minska och förebygga skador är utbildning av tränare och ledare. Den interna rådgivningen sker genom seminarier och på förbundens webbplats.


Ett exempel på detta är Knäkontroll som är en utbildning för ledare och idrottare med syfte att förhindra knäskador. Andra skadeförebyggande insatser som nämns är samarbete med forskargrupper kring olika skador, medicinskt stöd till idrottare och anpassning av tävlingsregler.

Några förbund får information om förekomsten av skador från försäkringsbolag. Däremot har inget av de förbund som svarat en uttalad policy om hur de ska förebygga skador. Det underlag som doktor Malin Åman analyserat i sin avhandling om akuta idrottsskador är baserat på idrottsskador från 35 olika idrotter som rapporterats till försäkringsbolaget Folksam.


– Om ansvaret för insamling av nationella skador ligger på försäkringsbolag är det ett sårbart system. Bäst vore om det tas fram en nationell modell dit alla förbund, klubbar och sjukvård kan rapportera in skadorna. Utifrån denna statistik kan sedan åtgärder planeras om vem som ska ta ansvaret för olika delar i det förebyggande arbetet, som till exempel förändring av regler inom idrotten, säkrare arenor eller nya typer av skydd, säger Malin Åman.


I den studie som Malin Åman genomfört leder ungefär en av tio av de anmälda skadorna till bestående besvär och de flesta idrottarna är under 25 år. I Sverige har samhället och idrotten officiella riktlinjer mot doping, droger och tobak, men det saknas strategier för att förebygga skador inom idrotten och vem som har det yttersta ansvaret.

– Det borde finnas en organisation och nationella riktlinjer inom idrotten kring hur man bör arbeta för att bedriva en säker idrott och minska idrottsskadorna säger Malin Åman.