Riksidrottsförbundet höjer rösten

Under Träffpunkt Idrotts andra kväll ordnade Riksidrottsförbundet (RF) ett mingel där förbundets ordförande Björn Eriksson höll välkomsttalet.Björn Eriksson sa bland annat att eftersom det är valår kommer förbundet att höja rösten i tre viktiga frågor: anläggningar, äldrefrågor och föreningsidrott.


Anläggningsfrågan anser RF vara den viktigaste frågan för att ge alla möjlighet att utöva idrott och Björn Eriksson lovade att varenda kommun i Sverige kommer att uppvaktas av förbundet.


Äldrefrågan anses också viktig då idrottandet minskar upp i åldrarna. Trots att rörelse är viktigt i alla åldrar.


Den tredje frågan är lite mindre men rör föreningsidrott som Björn Eriksson anser behöver mer och bättre stöd.