Extra satsning på rekrytering till de gröna näringarna

Regeringen satsar för att underlätta för de gröna näringarna när säsongsarbetarna från andra länder uteblir. Elva miljoner kronor satsas för att underlätta matchning av arbetslösa till de gröna näringarna.


#grönanäringarna #säsongspersonal
Takten i att matcha arbetssökande till de gröna näringarna ska höjas för att avhjälpa det akuta behovet av säsongspersonal. Foto: J Garget, Pixabay

Reserestriktioner kopplade till coronaepidemin gör att trädgårdsnäringen och skogsnäringen har akuta svårigheter att rekrytera säsongsanställd personal till fältarbeten som plantering, växthusarbete och skörd.

Regeringen satsar nu elva miljoner kronor på att förstärka ett befintligt uppdrag till Tillväxtverket där Lantbrukarnas riksförbund och Arbetsförmedlingen samarbetar, så att takten i matchningen av arbetssökande till de gröna näringarna kan höjas. Fokus ligger på rekrytering av arbetslösa och ungdomar.