Rekordmånga äldre tränar i Umeå

Umeås satsning på äldres fysiska aktivitet har blivit en succé. Under 2017 registrerades närmare 40 000 besök av personer över 65 år på kommunens badanläggningar och under inledningsveckan 2018 löste 150 seniorer på 75 år eller äldre ut ett tränings- och badkort.2017 beslutade kommunen att erbjuda personer över 65 år en mängd olika aktiviteter för att öka den fysiska aktiviteten hos gruppen. Totalt 500 000 kronor avsattes för satsningen som är ett led i att skapa förutsättningar så att kommuninvånare över 65 år kan leva ett gott liv i så hög utsträckning som möjligt.


– Det här är en jätteviktig satsning på våra äldre kommuninvånare som vi är väldigt glada för. Att vi rör på oss gör att vi förbättrar bland annat balansen och det minskar risken för fallolyckor men framförallt ger det oss bättre möjligheter att klara vardagen, säger Jonna Kling Segrén, enhetschef, avdelning bad, Umeå kommun.

Bland de aktiviteter som genomfördes förra året finns bland annat friidrott, anpassade gruppträningspass, tipspromenader, gymträning med personlig tränare, föreläsningar och yoga. Sammanlagt registrerades närmare 40 000 besök på Umeå kommuns badanläggningar av personer i åldern 65 och uppåt under 2017.


I år fortsätter satsningen, bland annat med gratis träning och bad för alla som är 75 år eller äldre. Redan första veckan löste över 150 personer kort för ett fysiskt aktivare liv.