Rekordmånga äldre tränar i Umeå

Umeås satsning på äldres fysiska aktivitet har blivit en succé. Under 2017 registrerades närmare 40 000 besök av personer över 65 år på kommunens badanläggningar och under inledningsveckan 2018 löste 150 seniorer på 75 år eller äldre ut ett tränings- och badkort.