Regnrabatter ska förhindra översvämningar

Kan en rabatt med växter förhindra källaröversvämningar? Det tror Kretslopp och vatten i Göteborg som nu påbörjar ett projekt där dagvatten ska fördröjas och renas i regnrabatter i det översvämningsdrabbade Brämaregården.