Regnrabatter ska förhindra översvämningar

Kan en rabatt med växter förhindra källaröversvämningar? Det tror Kretslopp och vatten i Göteborg som nu påbörjar ett projekt där dagvatten ska fördröjas och renas i regnrabatter i det översvämningsdrabbade Brämaregården.


#översvämning #regnrabatt #dagvatten
Rabatter med vattentåliga växter ska minska översvämningarna i Brämaregården i Göteborg.

Det regnar mycket i Göteborg. Så mycket att ledningsnätet inte alltid klarar av att leda bort allt vatten. Istället blir det översvämningar. Brämaregården är ett område med ett gammalt, kombinerat ledningssystem (avloppsvatten och dagvatten leds bort tillsammans) som länge varit drabbat av översvämningar. I och med det ökande regnandet kan det inte längre svälja allt vatten. Istället svämmar källare, rännstensbrunnar och gator över.


Därför satsar nu Kretslopp och vatten på att leda dagvattnet till så kallade regnrabatter och makadammagasin. Istället för att dagvattnet belastar ledningsnätet kommer det att fördröjas i rabatten med vattentåliga växter. Dagvattnet kommer även att renas naturligt då rabatterna har en bädd av makadam där partiklar fastnar.

– Det är första gången det görs något liknande i befintlig bebyggelse i Göteborg. Tidigare har vi byggt en regnrabatt vid en parkeringsplats i Kviberg, för att rena och fördröja dagvattnet där, men nu ska vi bygga i ett bostadsområde, berättar Johan Brunsten, projektingenjör på Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.


Park- och naturförvaltningen påbörjar arbetet med att anlägga rabatterna i mars. Under arbetet kommer 14 träd att tas bort, men dessa ersätts med 19 nya.