Rörelseförståelse lika viktigt som att kunna läsa

Professor Dean Kriellaars från Kanada är en internationell auktoritet inom Physical Literacy, vilket brukar översättas till rörelseförståelse. På Träffpunkt Idrott 17–19 mars föreläser han på tre olika seminarier kopplade till respektive dags tema: aktivitet, anläggning/plats, politik. Dessutom håller han i en workshop vid två tillfällen under mässan.


#rörelseförståelse #träffpunktidrott #deankriellaars
Det är viktigt för både unga och äldre att kunna behärska en mängd olika rörelser, det vill säga ha rörelseförståelse. Foto: Pezibear, Pixabay

Dean Kriellaars, professor vid University of Manitoba i Kanada, anser att det inte räcker med att bara uppmuntra till fysisk aktivitet. Ska man få med sig människor måste man öka förståelsen för rörelsens positiva effekter. Han menar att Physical Literacy handlar väldigt mycket om psykologi och understryker hur viktigt det är för alla, speciellt uppväxande generationer, att behärska en mängd olika rörelser. Som att kunna simma, cykla, åka skidor eller skridskor.


– Det är lika viktigt som att lära sig läsa och skriva. Att lära sig rörelser främjar också kreativiteten vilket får positiva konsekvenser för skolresultaten. Tyvärr går utvecklingen åt fel håll över hela världen: barn, ungdomar och även vuxna både lär sig och utför allt färre fysiska aktiviteter, säger Dean Kriellaars.

En viktig aspekt är hur städer planeras och olika miljöer och aktivitetsanläggningar utformas. Dean Kriellaars tar ett belysande exempel från sin hemstad, Winnipeg, där antalet besökare på en utomhusanläggning har stigit från 3 000 till 30 000 per dag, sedan man börjat erbjuda fler aktivitetsalternativ. Ett sådant uppsving går väl i linje med politiska mål om att främja folkhälsan genom att öka den fysiska aktiviteten hos befolkningen.


– Med Physical Literacy kan man göra det, göra människor aktiva för livet. Men det kräver att man på styrande politisk nivå förändrar sitt tankesätt, sina policies och sin resursfördelning, understryker Dean Kriellaars.


Under Träffpunkt Idrott tänker han ge åhörarna en puff i rätt riktning.


– Där ska jag demonstrera rörelser för deltagarna, så att de kan lära andra att röra sig på ett bra sätt. På ett sätt som skapar trygghet, lust och glädje hos den aktive, säger Dean Kriellaars.