Rörelse genom hela livet

Nu lanseras ett helt nytt träningsmaterial riktat till pensionärer och äldre kallat Lättsam träning. Materialet är framtaget i samarbete mellan PRO, Korpen, Gymnastikförbundet och SISU Idrottsböcker.