Rörelse genom hela livet

Nu lanseras ett helt nytt träningsmaterial riktat till pensionärer och äldre kallat Lättsam träning. Materialet är framtaget i samarbete mellan PRO, Korpen, Gymnastikförbundet och SISU Idrottsböcker.


Lättsam träning är ett träningsmaterial för seniorer framtaget av PRO, Korpen, Gymnastikförbundet och SISU Idrottsböcker. Bild: John Hellström

PRO, Korpen och Gymnastikförbundet har alla många äldre i sina verksamheter. Lättsam träning är en handledning som är tänkt att inspirera och underlätta för ledare som tränar äldre inom föreningslivet.


– Träning handlar inte bara om det fysiska. Den sociala aspekten är lika viktig för att äldre ska få möjligheter till en meningsfull och hälsosam tillvaro. Samarbetet med Korpen och Gymnastikförbundet är ett värdefullt tillskott i den verksamhet vi erbjuder våra medlemmar, säger Johanna Hållén, förbundssekreterare, Pensionärernas Riksorganisation, PRO.

Den fysiska förmågan bland äldre varierar stort. Det nu framtagna materialet består därför av fem program med olika intensitet:

  • 30 minuter sittgympa

  • 30 minuter lättgympa

  • Tre 45-minuters program för cirkelträning med styrkeövningar

  • 8-10 minuters förslag på en nedvarvning


Lättgympan och sittgympan presenteras på en affisch med tillhörande musik-CD, både med och utan speakertext. Cirkelträningen har tio stationskort per program med instruktioner.


– Korpen har historiskt skapat mängder med motionsaktiviteter för de som är äldre. Satsningen på Lättsam träning ligger helt i linje med vår angelägna och prioriterade satsning på äldre motionärer, säger Eva Bjernudd, generalsekreterare på Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.


Lättsam träning finns till försäljning via SISU Idrottsböcker och kommer bland annat visas upp på Seniormässan i Älvsjö i oktober.