Räddar hotade vilda växter genom odling

En fjärdedel av de vilda växterna i Sverige är rödlistade, vilket innebär att de kommer att försvinna om ingen agerar. Nu tar Helsingborgs stad till ett nytt arbetssätt för att bevara två av dessa hotade växter, skogsklockan och ängsskäran. Fröer har samlats in och drivits upp och nu är det dags för 800 plantor att planteras i Helsingborgs naturreservat.