Publik samtalsplats ska minska ungas upplevda ensamhet

Unga vuxna har fler vänner än någonsin men upplever sig på samma gång mer ensamma än någon generation tidigare. Forskning* visar att grundläggande behov av tillhörighet och mening tillgodoses främst när man möts fysiskt, och inte via sociala medier som istället kan öka känslan av ensamhet. För att ge fler unga vuxna tillgång till fysiska möten har en publik samtalsplats öppnats i Stockholm.

#samtalsplats #ensamhet
Våra grundläggande behov av tillhörighet och mening tillgodoses främst vid fysiska möten.

Samtalsplatsen är placerad i Gallerian i Stockholm och ett par tillfällen per dag kommer en samtalsledare från Bentigo att leda en konversation. Övriga tider är platsen öppen för spontana samtal. Bakom projektet står mötes- och eventdesignbyrån Herr Omar & Bentigo tillsammans med möbeltillverkaren Vestre.


– Många städer har ju ett speakers corner. Men med dagens polarisering och upplevda ensamhet behövs istället ett conversation corner, alltså en plats där människor som ännu inte känner varann kan sitta ner för civiliserade samtal, säger Jörgen Dyssvold, initiativtagare till projektet och mötesdesigner på eventbyrån Herr Omar & Bentigo.

Samtalsplatsen är en cirkelformad bänk med ett lyckohjul, ett timglas och konversationskort på olika teman som demokrati, hälsa och hållbarhet. Den är designad för att bjuda in förbipasserande till samtal i sällskapsspelsformat. Förhoppningen är att den kan bidra till att minska både upplevd ensamhet och polarisering som båda är stora samhällsutmaningar.


* Enligt en studie presenterad i American Journal of Preventive Medicine upplevde unga vuxna som spenderade mycket tid på sociala medier sig mer socialt isolerade än andra. Två timmar social mediekonsumtion per dag dubblade risken och bland de som var på sociala medier fler än femtio gånger i veckan var den upplevda ensamheten tre gånger högre än hos de som var det färre än tio gånger i veckan.