Från oklippt gräs till promenadäng


Många kommuner låter gräset växa sig högt på utvalda platser för att främja den biologiska mångfalden. Istället för att bara kalla dem oklippta ytor har Karlstads kommun kommit på ett mer positivt namn – promenadäng. Där gräset får växa för att ge insekter och blommor en chans att frodas klipps gångar eller mindre ytor där allmänheten kan promenera eller bara sitta en stund.


Tio procent av den klippta gräsytan i Karlstads kommun blir i sommar promenadängar istället. Där får gräset växa sig högt medan gångar och mindre ytor klipps så att invånarna kan promenera eller ha picknick där.
Tio procent av den klippta gräsytan i Karlstads kommun blir i sommar promenadängar istället. Där får gräset växa sig högt medan gångar och mindre ytor klipps så att invånarna kan promenera eller ha picknick där. Foto: Karlstads kommun

Tio procent av den klippta gräsytan i Karlstads kommun blir i sommar promenadängar istället. Där får gräset växa sig högt medan gångar och mindre ytor klipps så att invånarna kan promenera eller ha picknick där. Foto: Karlstads kommun


Omvandlingen från traditionellt kortklippt gräsmatta till promenadäng gynnar både den biologiska mångfalden och minskar utsläppen från gräsklipparna som drivs med fossila bränslen. Ett 60-tal gräsytor har valts ut att omvandlas till promenadängar runt om i hela kommunen.


– Det är ungefär tio procent av allt gräs vi brukar klippa. Nu testar vi på några platser och sen får vi utvärdera och se om vi ska ta bort eller lägga till några ytor nästa år, säger Anna Mossberg, enhetschef för Karlstad kommuns parkenhet.


De utvalda gräsytorna kommer bara att klippas i ytterkanterna och i vissa fall få klippta gångar längre in. Det görs ungefär var tionde dag.


– Nu hoppas vi att dessa ytor ska bli mer använda än tidigare när det blir tydligare gångstråk och lite rumskänsla. Jag tror att det kan bli en bättre upplevelse på många platser. Det blir en förändring av upplevelsen av landskapet som jag hoppas att folk vänjer sig vid och kommer att tycka om och inte uppleva som misskött, säger Anna Mossberg.

En gång om året, vid midsommar, slås de nya promenadängarna. Gräset plockas upp kort därefter och komposteras.


– Att vi tar bort det slagna gräset kommer att gynna blommorna eftersom ängsblommor trivs bäst i näringsfattig jord. Hade gräset legat kvar hade det gödslat marken och gynnat gräs istället, förklarar Anna Mossberg.


Men om någon vill har det slagna gräset är det fritt fram att ta för sig.


– Vill du ha hö till kaninerna är det bara att ta innan vi plockar upp det, säger Anna Mossberg.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2021 fritid & park i Sverige förlag AB. All rights reserved.