Privata aktörer komplement för fler idrottsanläggningar

Uppdaterat: 13 feb. 2019

Stockholms idrottsborgarråd Karin Ernlund (C) vill släppa in privata aktörer för att hjälpa till att åtgärda den stora bristen på idrottsanläggningar i Stockholm.


För upprustningen av Västertorps sim- och idrottshall finns redan idag ett konkret förslag om att låta den göras av en privat aktör. Foto: Holger Ellgaard (CC BY-SA 4.0)

– Vi har en långsiktig investeringsplan som ska följas för nybyggnad och renovering. Men staden behöver också öppna upp för privata aktörer som kan accelerera byggandet av nya anläggningar, med staden som hyresgäst, säger Karin Ernlund.


Trots att idrotten glömts bort när nya stadsdelar har byggts, som i Hammarby Sjöstad, har man gjort liknande misstag i Norra Djurgårdstaden och Hagastaden. Där saknas det inte bara idrottsanläggningar utan även bra mötesplatser för idrottsföreningar.


– Vi måste bli bättre på att bygga städer. Det har under för lång tid varit fokus på att bygga bostäder. Det handlar om att bygga mötesplatser för dem som ska bo där med allt från förskolor, idrottsytor till lokaler för kultur- och föreningsliv, säger Karin Ernlund.

När det gäller nya anläggningar står nya isytor och simhallar högt upp på agendan för den nya majoriteten. I slutet av förra året stängdes Zinkensdamms ishall av säkerhetsskäl och kommer att rivas.


– Sedan har vi ett enormt upprustningsbehov och investerar 1,8 miljarder i nya och befintliga anläggningar. Men det är dyrt att bygga i Stockholm och slutkostnaderna blir ofta högre än beräkningarna, vilket bromsar projektplanen. Här skulle ett samspel med privata aktörer kunna underlätta för staden att hålla sig till planen och samtidigt öka byggtakten av nya idrottsanläggningar, säger Karin Ernlund.


Här kan du läsa hela intervjun som Stockholms Idrottsförbund gjort med Karin Ernlund.