Pop-up-piano för ett lekfullare centrum

Scenen är din! I Karlstad har pianon placerats ut på Sandgrundsudden och vid bryggan nedanför Almentorget som vem som helst får spela på. Tanken är att uppmuntra lekfullhet och kreativitet.