Politiskt förslag kan förnya äldre idrottshallar

Vänsterpartiet vill införa miljardstöd till idrotten för att modernisera idrottsplatser och idrottshallar som byggdes under miljonprogramsåre