Piteå åtgärdar höga blyvärden

Uppdaterat: 19 dec. 2017

F R I T I D B-hallen på Pitholms sporthall i Piteå används både som skyttehall och idrottshall och under våren visade prover att blyhalten i hallen var för hög. Nu har åtgärder vidtagits och en handlingsplan finns som säkerställer en god miljö för dem som vistas i lokalen. Lokalen har städsanerats, ventilationen har setts över och idag ligger blyhalten långt under gränsvärdet.


– Vi har testat fastighetsskötare, städpersonal och gymnastiklärare som regelbundet använt lokalen. Ingen hade förhöjda värden, säger Kerstin Albertsson Bränn, avdelningschef på Fastighets- och serviceförvaltningen.

Hallen kommer även i fortsättningen att användas som en kombihall och för att det ska fungera ska följande åtgärder följas:

  • Städningen i lokalen är förändrad till våtmetod, vilket innebär att golv och andra ytor skuras regelbundet.

  • Skytteföreningen ska använda mantlad ammunition, som minskar spridningen i samband med skjutning

  • Skytteföreningen ska städa enligt instruktioner direkt efter varje skjuttillfälle

  • Värden på ytskikt och luft mäts löpande


– Det känns bra att vi hittat en bra lösning, så hallen går att använda till flera saker och av flera aktörer, säger Jenny Axelsson, avdelningschef Kultur, park och fritid.