Så ska Piteå träna på ett säkert sätt i höst

I Piteå har Kultur, park och fritid anpassat verksamheten för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Nya rutiner har tagits fram för idrottshallar och omklädningsrum så att privatpersoner och föreningar kan fortsätta sina idrotts- och fritidsaktiviteter på ett säkert sätt under hösten.


#piteå #idrottsanläggning #nyarutiner #tränasäkert
Piteås idrottsanläggningar öppnar för hösten och har anpassats efter rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Alla besökare har dock ett eget ansvar för att minska risken för smittspridning. Foto: H. Hach, Pixabay

De flesta idrotts- och fritidsanläggningarna kommer att vara öppna men anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mindre gymnastikhallar i kommunens skolor kommer dock att vara stängda för uthyrning kvällar och helger.


– Omklädningsrummen kommer att vara öppna vid träning och match men vi ber alla som har möjlighet att byta om och duscha hemma. Samtliga idrottslag och individer har ett stort egenansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och våra nya rutiner för att vi ska kunna hålla öppet, säger Jenny Axelsson, avdelningschef, Kultur, park och fritid.

Vid nyttjande av idrottshallar gäller:

  • Gå in i hallen så nära inpå träningstiden som möjligt.

  • Se till att spelare och ledare inte befinner sig på planen under de fem minuter som läggs in mellan träningstiderna.

  • Lämna hallen direkt efter avslutad träningstid.

  • Rekommendera föräldrar och andra att i största möjliga mån undvika att befinna sig i hallen under träningstiden.


De lag som som nyttjar omklädningsrummen får själva ordna handsprit och ytdesinfektion. Alla kontaktytor ska torkas av/desinficeras efter användning. 


Alla som nyttjar lokalerna ska även göra en göra en riskbedömning via e-tjänst innan de genomför sitt evenemang eller sammankomst. Det gäller också verksamhet och evenemang som arrangör, lag eller förening genomför på egna anläggningar men som har bidrag från kommunen. Lagen om max 50 personer för sammankomster och tillställningar gäller.


– I en riskbedömning identifieras olika risker för att man sedan ska kunna vidta lämpliga åtgärder för att minska risken för smittspridning. Riskbedömningen är ett stödverktyg för arrangören men även ett kontrollsystem där kommunen ska kunna bedöma om arrangören följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer, säger Jenny Axelsson.

Även simhallarna har gjort en rad säkerhetsåtgärder inför hösten:

  • Antalet besökare i simhallarna kommer att begränsas om det blir för trångt och svårt att hålla avstånd. 

  • Simskolor och vattengympa kommer att starta upp men antalet anpassas efter hur stort behovet blir. 

  • Gruppträningarna kommer att ha färre antal platser och vissa klasser körs utomhus så länge vädret tillåter.

  • I omklädningsrummen har vissa skåp låsts för att skapa utrymme mellan platserna.

  • Städrutinerna har anpassats och kontaktytor, redskap och utrustning torkas regelbundet av.


– Jag vill passa på att flagga för att förutsättningarna kan förändras med kort varsel om smittspridningen ökar. Samtliga idrottslag och individer har ett stort egenansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distans, handhygien och att man stannar hemma även vid lindriga sjukdomssymtom, säger Jenny Axelsson.