Parkour under skoltid

Under våren erbjuder Stockholms Barnidrottsförening skolor i Stockholm gratis parkourundervisning. Detta i ett led att försöka minska stillasittandet hos barn och även introducera en ny idrott för både elever och lärare.Parkour kommer ifrån Frankrike och det franska ordet “parcours” som betyder “resa/färd”. Du använder din kropp och elementen i din omgivning för att ta dig över olika hinder under din resa. Att ta sig från A till B genom att springa, hoppa, klättra, rulla, svinga och landa på snabbaste och effektivaste sätt.


Tanken bakom gratis parkourlektioner är att Stockholms Barnidrottsförening både vill introducera en ny idrott för elever och lärare och minska stillasittandet hos barn. Stockholms Barnidrottsförening erbjuder därför gratis lektioner under både lektionstid och på raster.


Parkour kräver inte att man har vare sig speciella redskap eller kläder. Idrotten innehåller inga tävlingsmoment och kan utövas var man än befinner sig.

– Tanken är att inspirera barnen att röra på sig mer på rasterna så de lättare kan fokusera på lektionerna. Det finns starka samband mellan idrott och resultat men det finns inte alltid tid till organiserade idrottslektioner. Därför tror vi att parkour kan vara något som låter barnen idrotta spontant, även om de bara har 15 minuters rast, säger Bijan Zarrasvand, verksamhetsansvarig på Stockholms Barnidrottsförening.


Initiativet startades under hösten och har fått väldigt positiv respons enligt Bijan Zarrasvand.