Bilförvaring förvandlas till minipark under PARK(ing) Day

Under den internationella stadsfestivalen PARK(ing) Day förvandlas p-platser från förvaring av bilar till allt från miniparker och konstgallerier till grillfester. PARK(ing) Day arrangeras varje år i hundratals städer över hela världen och den 18 september kommer den för första gången till Sverige och Värtahamnen i Stockholm.


#parkingday #värtahamnen #stadsutveckling #stadsbilism #parkförendag
Parkeringsplatser förvandlas till en minipark när stadsfestivalen PARK(ing) Day intar Värtahamnen i Stockholm den 18 september. Bild: PARK(ing) Day

PARK(ing) Day ägde rum första gången i San Francisco, USA år 2005 och sedan dess har festivalen spridit sig över hela världen. I princip går det ut på att under en dag ta över parkeringsplatser på gatan, genom att betala p-avgiften, och förvandla dem till något annat är bilförvaring. P-platser har gjorts om till bland annat gröna ytor, områden för social samvaro, klassrum, plaskdammar och cykelverkstäder. Utställarna uppmuntras att skapa något som saknas i området.


Tanken är att belysa och ifrågasätta bilismens dominans i många städer och samtidigt visa på alla de olika möjligheter som finns att använda marken för att skapa en miljö med god livskvalitet för invånarna. Den 18 september kommer stadsfestivalen till utvecklingsområdet Värtahamnen i Stockholm.

– Stadsutvecklarna i Värtahamnen utvecklar vad som kommer att bli Stockholms modernaste stadsdel. Attraktiva offentliga rum och parker är ledstjärnor för stadsdelen. PARK(ing) Day är därför ett välkommet initiativ och kommer att ge en försmak av vad stadsdelen kommer att kunna erbjuda i framtiden, säger Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen.


Privatpersoner, företag och ideella organisationer kan boka in sig för att fylla både platsen och dagen med innehåll den 18 september.


– Området är just nu under stor utveckling och ny stadsdel är i full gång att växa fram. För tillfället finns det mycket outnyttjad yta som vi gärna tar till vara på under tiden. I samband med att denna stadsdel växer fram vill vi även lyfta hållbarhetsfrågan och vad är väl då bättre än festivalen PARK(ing) Day?, säger Elina Widnersson, en av initiativtagarna till PARK(ing) Day.


PARK(ing) Day arrangeras i samarbete med Blivande, Culture & Space och Studiefrämjandet Stockholms län.