Osund spelkultur inom idrott

Uppdaterat: 12 dec. 2017

F R I T I D Manliga elitidrottare och idrottsgymnasieelever löper större risk att hamna i problem kring spel om pengar än genomsnittsbefolkningen. Det visar ny studie från Karolinska institutet.
Elitspelare i fotboll, ishockey, basket och innebandy har medverkat i den nya studien som visar att män inom innebandyn, ishockeyn och fotbollen löper­ högre risk att hamna i problem kring spel med pengar, problemspelande, än genomsnittet i samma ålder – elva procent jämfört med fyra procent. Samtidigt verkar elitidrottande kvinnor och herrspelare inom basketen ha mindre problem än befolkningen i stort.


"Det är bekymmersamma siffror för männen som vi tar på största allvar, även om svarsfrekvensen är låg och forskarna skriver att man ska vara försiktig med slutsatserna. Vi behöver sätta den här frågan på dagordningen för att våga prata om spel, om pengar och vilken kultur som finns inom olika idrotter och föreningar," säger Björn Eriksson ordförande i Riks­idrottsförbundet.

Samma mönster återfinns även bland eleverna på idrottsgymnasier runt om i landet. Elever med inriktning på fotboll, ishockey, basket, innebandy, längdskidor och golf har deltagit i studien. Tolv procent av killarna och en procent av tjejerna på idrottsgymnasierna har problem med sitt spelande. Problemspelande är ett samlingsbegrepp som beskriver de negativa sociala, ekonomiska eller hälsomässiga konsekvenser som spel om pengar kan få, oavsett hur stora eller små problemen är.


"Vi lyfter den här frågan på den stora elitidrottskonferens där många av de som arbetar på idrottsgymnasierna medverkar. Vi kommer även att ta fram material kring spel om pengar och spelberoende som ska användas i undervisning på idrottsgymnasierna," säger Björn Eriksson.

Studien, som är kvantitativ, är den första i Sverige som har inriktat sig särskilt på idrottsutövare. Enligt idrottens match­fixingreglemente är det förbjudet att satsa pengar på egen match. Trots det svarar 29 procent av de av manliga elitidrottarna att de känner någon som har spelat på egen match det senaste året.


"Spel på egen match är inte bara förbjudet och kan leda till avstängning, det kan dessutom ha ett nära samband med matchfixing. Det är uppenbart att det inte har nått ut till alla vilka regler som gäller­. Här har vi en läxa att göra," säger Björn Eriksson­.